Felhasználási Feltételek

A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI, ÉS KONDÍCIÓI

Köszönjük, hogy meglátogatta a weboldalunkat. Amennyiben Ön használni szeretné a Pure Leverage oldalakat, akkor egyet kell értenie és el kell fogadnia az alábbi Felhasználási Feltételeket, és Kondíciókat. Amennyiben Ön nem ért egyet az alábbi Felhasználási Feltételekkel, kérjük, ne használja a weboldalakat!

KISKORÚ GYERMEKEK

MI nem nyújtunk szolgáltatásokat, és nem adunk el termékeket gyermekeknek. Ha Ön 18 év alatti, akkor csakis egy szülő, vagy egy gyám engedélyével, és aktív közreműködésével használhatja a honlapjainkat. Ha Ön kiskorú, akkor kérjük, semmilyen személyes adatot se szolgáltass ki nekünk, vagy másik honlap látogatónak.

AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK RÉSZÉT KÉPEZIK ENNEK A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELNEK

Az Adatvédelmi Irányelvek részét, és tárgyát képezik ennek a Felhasználási feltételnek. Kérjük tekintse meg az Adatvédelmi Irányelveket a PureLeverage.com oldalon.

ANTI-SPAM IRÁNYELVEK RÉSZÉT KÉPEZIK ENNEK A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELNEK

Az Anti-Spam Irányelvek részét, és tárgyát képezik ennek a Felhasználási feltételnek. Kérjük, tekintse meg az Anti-Spam Irányelveket a PureLeverage.com oldalon.

FIZETÉSI KÖZZÉTÉTEL POLITIKA HA BÁRMI, AKKOR AZ ENNEK A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELNEK, ÉS KONDÍCÓKNAK

Ha van egy Fizetés Közzétételi Politika a PureLeverage.com oldalon, akkor az a részét, és tárgyát képezi ennek a Felhasználási feltételnek.

MÓDOSÍTÁS ÉS FELMONDÁS

Ezek a feltételek, és kondíciók időről időre változhatnak. Amikor ilyen változások történnek, azok azonnal hatályba léphetnek, és mi ezeket a változásokat a az erre szánt weboldalunkon fogjuk közzétenni. Ha Ön nem ért egyet a változtatásokkal, akkor kérjük, ne használja a web oldalainkat.

Bármikor felmondhatjuk ezeket a felhasználási feltételeket, és kondíciókat bármely okból az Ön értesítése nélkül. Amennyiben Ön aggodalommal van ezekben a felhasználási feltételekben, és kondíciókban, akkor Önnek minden weboldal használat előtt olvasnia kellene ezeket. Bármilyen kérdése van, vagy aggodalomra okot adó részt talál, melyet a figyelmünkbe ajánlana, egy email segítségével, teheti azt meg, melyet a notice@gvocom.com email címre küldött információval tehet meg.
A LICENSZET MEGVÁSÁRLÓ STÁTUSZA

Ön megérti, és egyetért azzal, hogy a honlapjaink használata nem átruházható, és visszavonható licenszet megvásárló személyként korlátozottak, és nem kizárólagosak. Mi felmondhatjuk a weboldalaink használatát, és az azokhoz való kapcsolódást bármely okból, az Ön értesítése nélkül.

TARTALOM BIRTOKLÁS

Minden, a weboldalinkon található tartalmat vagy mi, vagy a tartalmat szállító partnereink vagyunk a birtokosai.   Saját magunk, és a tartalomszolgáltatóink nevében jogot formálunk minden szellemi tulajdonjogra, beleértve ezeknek a tartalmaknak a szerzői jogát, és nem engedélyezzük ezen jogok megszegését. Bárkit, aki megpróbálja a tulajdonunkat ellopni, a törvény legteljesebb kiterjesztésével fogjuk perelni.

Ön beleegyezik, hogy az engedélyünk nélkül semmilyen tartalmat se másol a weboldalainkról. Bármilyen kérést, amely a tartalmunk használatához kapcsolódik, Önnek be kell mutatnia a notice(@)gvocom.com email címen.

Ha Ön azt hiszi, hogy az Ön szellemi tőke jogait a mi honlapjain tartalma megsértette, kérjük, értesítsen minket a notice(@)gvocom.com email címen keresztül, vagy a lent felsorolt postai értesítési címen. Kérjük, írja le részletesen az állítólagos megsértést, beleértve a tulajdonjog igénye törvényes, és tényszerű alapját.

A KÖTELEZETTSÉG LEMONDÁSA, ÉS KORLÁTOZÁSA

A weboldalunkon lévő információk egy „ahogy van” „felhasználható” alapról gondoskodik. Ön elfogadja, hogy a weboldalunk használata az Ön rizikója. Mi lemondunk minden fajta jótállást, beleértve de nem korlátozva bármilyen expressz jótállást, törvényes jótállást, és bármilyen, az eladhatóság utalására való jótállást. Nem igazoljuk, hogy a honlapunk mindig elérhető lesz, a hozzáférés folyamatos lesz, hibamentes lesz, megfelel a követelményeidnek, vagy bármilyen hiányosságokat a honlapunkban ki fognak javítani.

Ne tekintsen úgy a honlapjainkon lévő információkra, és ne értelmezze azokat úgy, mintha azok szükségképpen tőlünk származó professzionális tanácsok lennének. Nem garantáljuk, hogy gondoskodtunk az adatok pontosságáról, vagy az információk bármekkora részének, vagy egészének teljességéről, mi nem vállalunk felelősséget azért a veszteségért, ami az ilyen információba vetett bizalmából ered.

Amennyiben Ön a saját hatáskörében úgy dönt, hogy nem engedélyezi a jótállásokon való korlátozást, akkor az nem vonatkozhat Önre.  Az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az lehet, hogy nem folytatja a weboldal használatát.

A jelen feltételek alatt mi nem leszünk kötelesek, vagy felelősek bármilyen közvetlen, vagy közvetett esetlegesen szükségszerűen bekövetkező (beleértve az üzleti veszteségből származó kárt, üzleti veszteséget, perköltséget, vagy hasonlókat) különleges, elrettentő, büntető, vagy egyéb károkban, bármilyen törvénybe foglalt megfogalmazásban sem, a weboldalainkkal összefüggő vagy az Ön weboldalával kapcsolatos tartalomban, még akkor sem, ha az ilyen károk lehetősége megvalósulhat.

A mi teljes kötelezettségünk, bármely felmerülő, a honlapunkkal összefüggő igény iránt, nem fog ($100) azaz egyszáz dollárt felülmúlni, és ez az összeg lehet a fizetendő juttatás minden egyéb jogorvoslatban melyet tehet ellenünk, vagy az együttműködő tagjaink ellen.

OBSZCÉN ÉS SÉRTŐ TARTALOM

Mi nem vagyunk felelősek semmilyen obszcén, vagy sértő tartalomért, melyet Ön megkaphat, másoktól láthat, miközben a weboldalainkat használja. Mindazonáltal ha Ön megkapott, vagy látott ilyen tartalmat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a notice(@)gvocom.com email címen keresztül, hogy ki tudjuk vizsgálni az esetet. Bár nem vagyunk rá kötelesek, de fenntartjuk arra a jogot, hogy az obszcén, vagy sértő anyagokat felügyeljünk, kivizsgáljunk, és ha kell, eltávolítsunk.

KÁRPÓTLÁS

Ön megértette, és egyetért azzal, hogy megvéd, és ártalmatlannak fog tartani minket, és az együttműködő partnereinket, bármilyen felelősségtől, veszteségtől, és kárpótolni fog minket bármilyen igényből, és költségből, beleértve az ügyvédet, és bármilyen ésszerű díjat, melyek a honlapunk használatából, vagy ezen Felhasználási feltételek megszegéséből erednek.

A HATÁLYOS TÖRVÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS KÖTELEZTTSÉGE, ÉS A VITA HATÁROZAT

Ön beleegyezik, hogy amíg honlapunkat használja, addig engedelmeskedik minden alkalmazható törvénynek.

Ön egyetért azzal, hogy Texas törvényei a különböző országok törvényeinek konfliktusaira való tekintet nélkül érvényesek a jelenlegi Felhasználási feltételekre.

Ön szintén egyetért azzal, hogy amennyiben közöttünk bármilyen, beleértve a szellemi tőke védelmét megsértéséből származó jogvita alakul ki, akkor csakis az Amerikai Döntőbírói Egyesület reklám döntőbírósága által kötelezően bizalmas úton fog elrendeződni. Minden fél viseli a döntőbíráskodási díj, és a költségek felét, és minden fél köteles viselni az ügyvéd díját.

A FELHASZNÁLIS FELTÉTELEK, ÉS KONDÍCIÓK  ELVÁLASZTHATÓSÁGA

Amennyiben a jelenlegi Felhasználási Feltételek és Kondíciók bármely részének használata azzal a szándékkal kerül egy kompetens igazságszolgáltatás bírósága által megvizsgálttá, hogy legyen érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, az a rész korlátozott, vagy kiküszöbölt lesz a minimálisan szükséges kiterjesztéshez. A Felhasználási Feltételek, és Kondíciók maradéka végrehajtható, és törvényesen kötelező marad.

GVO VIDEO LEMONDÁS

A videókat, melyeket az információért, és szórakoztató célokért Global Virtual Opportunities által helyeztünk el, felajánljuk a nyilvánosságnak.

Az összes információ, ami a videókon keresztül érkezett Önhöz, akár vizuális, verbális úton, vagy írott formában, teljes egészében a videók készítésében résztvevő Producerek, Írók, és Színészek szóban forgó meggyőződésének kell lennie.

Ezeknek a videóknak A Producerei, Írói, és Színészei a legjobb erőfeszítéseiket használták a videók elkészítése során, de se a Producerek, se az Írók, se a Színészek nem képviselnek garanciát, vagy jótállást a legnagyobb körültekintés mellett sem, a videók tartalmában lévő teljességre, pontosságra, alkalmazhatóságra akár a fitnesz, vagy más tárgy terén. A videókban megfogalmazott információk szigorúan információs, vagy szórakoztató célokat szolgálnak. Ebből kifolyólag ha Ön a videókban megfogalmazott fogalmakat, vagy ötleteket alkalmazni kívánja, akkor Önnek kell a cselekedeteiért a felelősséget vállalni.  Se a Producereket, se az Írókat, se a Színészeket, se a szerzői jog birtokosát, se a videók kijelölt felhasználóit nem fogja tartani bármilyen eseményben felelősnek bármekkora részben bármilyen közvetlen, közvetett, célzott, büntető, különleges, mellékes, vagy egyéb, ezekből szükségszerűen következő károkban, melyek ennek az anyagnak a közvetlenül vagy közvetett módon történő használatából jótállások nélkül eredhet.

Mint minden esetben, a legésszerűbb megoldás ezeknek, vagy bármely videóknak a megtekintésekor az, ha a nézők a videókban látott tartalmat szembesítik az eddigi saját tapasztalataikkal, és csak akkor fogadják el teljesnek, ha azok alátámasztják, vagy támogatják azt, és ezek segítségével alakítják ki a saját véleményüket, és legjobb ítéleteiket. Mint ahogy egy hivatásos könyvelő, vagy adótanácsadó segítségét szoktuk kérni, amikor adózási kérdésekben keresünk tanácsot, mielőtt bármit is cselekednénk.

A szerző, és a kiadó nem vállal jótállást bármilyen weboldal hatékonyságáért, vagy alkalmazhatóságáért, amiket ezekben a videókban felsoroltak, vagy a videókkal össze lettek kapcsolva.

Minden link csak információ átadás céljából szolgál, és nem vállalunk garanciát a tartalomért, a pontosságért, vagy bármilyen más belefoglalt szándékért.

Azok a videók, amelyek a ©jellel ellátottak, a Global Virtual Oppurtunies által és az 1976 évi US Copiright Act által, és minden ide vonatkotó nemzetközi, föderalista, állami, és helyi törvények által teljes joggal védett videók. Ezeknek a videóknak sem egészét, sem egy részét nem másolhatják, nem változtathatják meg bármilyen formátumban, nem adhatják el, vagy nem használhatják bármilyen más úton, vagy körülményekben,  a Global Virtual Opportunities expressz engedélye nélkül.

SPAM ELLENES SZABÁLY

Mi sokkal jobban utáljuk a kéretlen kereskedelmi emailt, mint ahogy azt Ön teszi. Tudjuk, hogy a Spam, vagy a levél szemét egy rossz szolgálatot tesz az Internet közösségnek.

Mi teljes egészében támogatjuk, és betartjuk a 2003. évi CAN-SPAM Act követelményeit (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act) és minden másik alkalmazható kéretlen kereskedelmi e-mail törvényt.

Amennyiben Ön egy hírlevél sorozatunkra, vagy másik kommunikációs űrlapunkra iratkozott fel egy honlapunkon, mi minden alkalommal megadjuk a szabad választást a bármikor való leiratkozásra.

HOGYAN TUD KAPCSOLATBA LÉPNI VELÜNK

Bármely kérdése, vagy észrevétele van a jelenlegi Felhasználási feltételekkel, és Kondíciókkal kapcsolatban, amely aggodalomra adhat okot, és azt szeretné a figyelmünkbe ajánlani, megteheti azt a notice[@]gvocom.com email címen.

Postai úton is elküldheti észrevételeit a következő címre küldve a levelét:

PureLeverage 6701 Guava Coma Drive

Shertz, Texas78154

USA